Publicerad 2004-09-08

'Elmiadagen' den 17 november 2004

Elmiadagen ska ge grisföretagarna framtidstro och bättre möjligheter att skapa lönsamhet i sin produktion.

Sveriges Grisproducenter med flera ska presentera det unika i projektet och informera om framgångarna med samarbetet mellan organisationerna. Det kommer att finnas föredragshållare som både informerar om hur marknad och regelverk fungerar. Detta knyts ihop med föredragshållare som initierar/informerar om praktiska möjligheter till påverkan i det egna företagandet.

Dagen ska medverka till att företagare inom grisbranschen skapar ett nätverk både mellan företagare men också mellan alla aktörer i branschen för en framgångsrik Svensk Grisproduktion.

Dagen är indelad i tre huvudtema: Produktions och företagarfrågor, Marknad och industri, Lagar och förordningar.

Dagen kommer att erbjuda både föredrag för hela gruppen, miniseminarier med ämnesfördjupning samt diskussionsmöjligheter och mindre monterpresentationer.

Arrangör är LRF i samarbete med slakterier, foderföretag, Kött- och charkföretagen, Sveriges Grisproducenter samt Svensk Köttinformation. Ytterligare information kan fås av projektledare Malin Brättemark (ordförande i Skaraborgs Grisproducenter och suppleant i styrelsen för Sveriges grisproducenter), tel. 0730-30 45 55 eller Margareta Åberg Andersson tel 070-237 44 00.