Publicerad 2005-03-31

Välkomna

till en annorlunda stämma!

Detta kommer att bli en annorlunda stämma, men vi såg att det underlättar med program tisdag-torsdag, dels för avbytare på våra gårdar, dels för anpassning till sponsorers normala arbete.
Vi kommer att 'sitta i samma båt' under hela stämman. Och den ska vi tillsammans 'ro i land' genom att få uppleva en bra stämma full av nya intryck, gemenskap och glädje!

För frågor och mer information, kontakta:

Hallands Grisproducenter

Hans Carlsson
035-550 11
0708-55 01 05
hans.carlsson@n.lrf.se

Magnus Cronqvist
035-431 34
070-214 32 90
magnus.cronqvist@n.lrf.se