Publicerad 2005-05-01

Utställande företag

En viktig del av stämman är utställningen med branschens ledande leverantörer. Vid pressläggning av denna tidning hade följande företag anmält sitt deltagande som sponsorer och/eller utställare:

Huvudsponsorer
Swedish Meats
Sparbanken / FöreningsSparbanken
Svenska Lantmännen

Utställare / sponsorer
SLP
Ginsten
Skövde Slakteri
Avelspoolen
Fodermix / Foderlotsen
LRF Konsult
Länsförsäkringar
Infomatic
Kvarnbyfoder
Simia Sveaverken
Svenska Foder
NOJ Serviceverkstad
Ergo Miljö
Lundens Djurhälsa
Ramsta Robotics
Svenska Djurhälsovården
Vallberga Lantmän
Pharmaxim
Skov A/S
MaskinGruppen
Ydre-Grinden
Spannex
KLS Livsmedel

Sponsorer och utställare:

Utställare/sponsorer anländer från kl. 10.00 första dagen (tisdagen) och skall vara redo för besökande kl. 13.00.

OBS!!
Även sponsorer skall anmäla sig på samma sätt som övriga deltagare, med betalning på bg 5335-9741

Utställarplatserna är redan i stort sett fullbokade. Vi är inne i ett 'hett' år för grisbranschen vilket gör att vi kanske inte kan erbjuda riktigt alla företag utställarplats. Men sponsorskap ger också goodwill! Ni är välkomna att kontakta utställar- och sponsoransvarig Bertil Bengtsson angående ev. återstående platser samt sponsorskap. Bertil finns på:

Telefon 0430-230 81 eller
E-post: forslund@n.lrf.se

Se också Stämmotidningen som en möjlighet.