Publicerad 2005-04-27

Är det rimligt att svensk grisproduktion ska stå emot?

Skånerutan

Sitter i min kammare och studerar årets (2004) ekonomiska sammanställning för vår grisproduktion. När man tittar på intäktssidan kan man inte låta bli att fundera över vad en bättre slaktstruktur i vårt avlånga land hade gjort på avräkningspriset, någon har sagt 50 öre per kg. För den 50-öringen hade man kunnat investera och förbättra sin produktion ganska mycket. En kittlande tanke.

Låter pekfingret följa raden nedåt och stannar på foderkostnaderna som alltid utgör en av de stora utgiftsposterna och samtidigt är en möjlighet. En av de viktigaste råvarorna i vårt foder är soyan som alltid är mer eller mindre på tapeten. Nu åter aktuell. I Brasilien. som är en av de största producenterna, är det nu fritt fram att odla GMO-soja. Detta kommer att innebära att om svensk djurproduktion vill försätta med GMO-fri soja måste vi kontraktera kvantiteter för många månader framåt. Dessutom måste det skapas en kontrollapparat som kontrollerar att de Brasilianska bönder som odlar GMO fritt använder rätt utsäde. De vill också ha en premie för att odla en dyrare gröda. Detta skulle på kort sikt innebära en fördyring av c:a 7 kr per gris och 21 miljoner kronor för hela svenska grisproduktionen. På lite längre sikt kommer det att bli ännu dyrare. Har vi råd med detta? Utvecklingen av GMO-grödor pågår hela tiden i snabb takt. I Europa odlas idag GMO-raps bönor och majs. Vi kan alltså inte diskutera om vi skall ha eller inte ha GMO-fritt, utan vi måste föra en diskussion om hur vi skall förhålla oss till odlingen och den nya verksamheten. Detta regleras idag i EU av en gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa.

Naturen har ända sedan den blev till, genmodifierat sig själv av och till. Att sedan människan lärt sig denna teknik behöver inte bara innebära ett hot utan det kan också vara en möjlighet. Är det rimligt att svensk grisproduktion skall stå ensam mot en växtförädlingsteknik som är accepterad av stora delar av världen? Naturligtvis måste vi värna om våra konsumenter som alltid skall komma i första hand, och även omsorgen om våra djur är viktig. Våra konsumenter som redan idag äter livsmedel innehållande genmodifierade råvaror kan omöjligt vara intresserad av att betala mer för GMO fritt griskött och gör det uppenbarligen inte heller. Skulle det finnas en efterfråga på GMO fritt kött kommer det också att skapas en marknad för detta utan att hela branschen måste ta ett kollektivt ansvar.

I LRF:s genteknikpolicy kan man bland annat läsa att internationell konkurrenskraft är en förutsättning för svenskt jordbruk att hävda sig och på sikt överleva. Vi har idag problem att klara av detta. Det finns flera punkter i denna policy som man kan sätta frågetecken framför och som måste omvärderas för att vi bönder skall kunna leva upp till dem och på sikt överleva. Det finns idag producenter som undersöker möjligheter att själva importera soja till bästa pris oavsett ursprung. En utveckling som vore tråkig och definitivt inte bra.

Christian Negendanck
För Skånes Grisproducenter