Publicerad 2005-06-27

Fint flyt på stämman

Hallands Grisproducenter bjöd in till årsstämma 2005 för hela Sveriges Grisproducenter under temat 'Stämman med flyt'.
Målsättningen infriades och de cirka 200 deltagarna, varav cirka två tredjedelar var producenter, kunde förena nytta med mycket nöje.
Fullt ut, fint flyt, helt enkelt.

Margareta Åberg-Andersson, verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter, berättar om en del av det som föreningen har sysslat med under 2005 och något om framtiden.
'Vi har en bra effektivitet i svensk grisproduktion. Det finns all anledning att se ljust på framtiden'. Det sa Margareta Åberg-Andersson, verksamhetsledare, när hon berättade om föreningens arbete under 2004 och vad som nu sker 2005.

Maggan informerade också om 'Lönsamt Grisföretagande', projektet som med den lyckade avsparken den 17 november 2004 med Sveriges Grisproducenter och LRF i spetsen, jobbar för ökad lönsamhet och ökad svensk grisproduktion. Arbetet ges också full kraft av att hela branschen står bakom arbetet och många lokala aktiviteter pågår.

Maggan pekade också på vikten av att rådgivningen ses över och hon menade att rådgivning under tidigare decennier har haft stor betydelse för den fina utvecklingen av produktionsresultaten i svensk grisproduktion.

Nämnas kan att rådgivningen också kom upp i stämmoförhandlingarna genom en motion och att ett rådgivningsseminarium redovisades i förra numret av denna tidning.

Maggan nämnde flera frågor som Sveriges Grisproducenter arbetar med, exempelvis finansiering, foder, GMO, avel och djurskydd. Man samarbetar så mycket som möjligt med branschen och övriga lantbruket och arbetar intensivt gentemot politiker och myndigheter. Maggan sa också att hon tycker att det finns anledning att se ljust på framtiden, 'detta när man ser vad som händer i länder som Danmark, Tyskland, Holland med flera, där kraven kring miljö och djurskydd snabbt ökar'.
- Det är också viktigt att vi pratar positivt utåt. Och att vi får med alla svenska grisproducenter i föreningen. Då får vi ökad styrka, sa Maggan som planerar för någon form av kampanj efter sommaren.

Avslutningsvis sa hon också att hon vill öka kontakterna mellan sig själv som verksamhetsledare inom Sveriges Grisproducenter och de lokala grisproducentföreningarna runt om i landet.