Publicerad 2005-08-31

Hur högt ska man sikta?

Lars Hultström, ordförande i Sveriges Grisproducenter, uttryckte tidigt att han i och med Djurskyddsmyndighetens aviserade översyn av föreskrifterna hoppades kunna få gehör för några viktiga och enligt honom helt nödvändiga förändringar som rör grisuppfödningen. Dessa handlar som bekant framför allt om L 100:ans detaljregleringar av grisningsboxen; om den välkända (ökända) 2-meters cirkeln för suggan, om andelen spalt och om spaltöppningar.

Särregler som kostar
Det finns många fler kostnadsdrivande svenska särregler i den svenska djurskyddslagen som inte förbättrar djurskyddet och Lars Hultström med styrelsen för Sveriges Grisproducenter har brottats med frågan om hur mycket av djurskyddslagen som man ska ta upp till diskussion.

- Vi står givetvis bakom den svenska djurskyddslagen men vi anser också att vi på sikt måste få likartade regler inom alla EU-länder. Vi vill inte börja svanskupera, för att ta ett exempel. I denna och flera andra delar vill vi se att hela EU-antar regler som vi har i Sverige.

- Men vi har andra svenska särregler som måste bort. Det är sådant som kostar oss stora pengar utan att förbättra djurskyddet och allra viktigast är några av de detaljer som den 17 februari 2003 infördes för grisningsboxen. I dag står investeringarna still tills vi får bort kravet i L 100 på '2-meters cirkeln' och vi måste också få bort kravet på 4 kvadratmeter fast golv i grisningsboxen, säger Lars Hultström.

Vill se förändringar
Lars vill också se förändringar i kraven på 14 mm spaltöppningar i tillväxten respektive 18 mm i slaktgrisavdelningarna. EU-direktivet var i detta avseende avsett för de som har helspalt, så har det tolkats i andra EU-länder och så borde den svenska Djurskyddsmyndigheten också göra, anser Lars Hultström.
- Övergångstiderna måste också ses över och det är viktigt att något händer nu. Vi har i dag en negativ utveckling för svensk grisproduktion. Den hårda och kostnadsdrivande djurskyddslagen är en av orsakerna.