Publicerad 2005-10-05

Pernilla Ström samhällsdebattör 'Ni måste protestera'

Vi i Skånes grisproducenter avslutade vår seminarierunda angående tillväxt inom grisproduktionen med ett sommarmöte på Yllan i Kristianstad den 27/6.
Ämne: Branschstrukturer.

Till mötet kom ca 100 personer för att lyssna på våra intressanta deltagare. Det var Olle Nilsson, VD Bollerups lantbruks-skola, som agerade moderator. Han ledde diskussionen på ett trevligt sätt. Först informerade Maggan Å-A om vad som sker och försiggår i SGP och talade då främst om vilket stort och viktigt arbete dom lägger ner på de så kallade L100-reglerna. Det allra viktigaste här är nog att vi i branschen inkl.foder/slaktföretag, SVDH etc talar med en röst. Annars är det väldigt lätt att spela ut oss mot varandra.

Efter Maggan fick Bo Bengtsson,VD Kristianstad Sparbank, och huvudsponsor för dagen chansen att presentera banken. Han visade en mycket optimistisk syn på grisproduktionen och tryckte på vikten av en lokal bank som satsade på sin hembygd med dess företagare. Jag vet inte om han 'raljerade' men han sa i alla fall att banken var villig att satsa 90% om företagaren satsade 10% i nya grisprojekt. Misstänker att han fick en del telefonsamtal efter mötet. Inte undra på att Skånes gristätaste och mest dynamiska tillväxtområde ligger i Kristianstadstrakten.

Efter det fick vi fika av ett annat lokalt företag - KLF, Kristianstadsortens lagerhusförening. Därefter drog Olle N igång dom tre huvudgästerna till mötet:
Mikael Hugosson, Alviksgården/Avelspoolen
Magnus Lagergren, Swedish Meats
Pernilla Ström, samhällsdebattör.

Mikael talade om hela sin 'griskarriär' i Norrland på ett trevligt sätt. Vi minns särskilt när han visade en bild på sin stora anläggning på Alviksgården där han också har sitt slakteri. Slakteriet var den klart minsta byggnaden och Mikael påtalade hur kapitalkrävande själva råvaruproduktionen (grishusen) var. Han pratade om vilka problem respektive möjligheter han stött på genom åren inom köttindustrin i Norrland. Han påtalade också hur viktigt det är med samverkan nu och i framtiden inom branschen. Det visade sig ju bara ett par veckor efter mötet hur samverkan i Norrland lagts upp. Mikael visade hur en verklig entreprenör kan utveckla sitt företag. Sen fick vi lyssna på Magnus Lagergrens reflektioner som nyss anställd på Swedish Meats. Han pekade på vikten av samarbete även han men särskilt då mot de allt starkare handelskedjorna. Han påtalade också att han inte vill se en konkurrensfri bondemarknad i framtiden - den behövs!

Pernilla Ström - styrelseproffs i många börsföretag, visade en delvis ny och frisk syn på oss grisproducenter. Hon tyckte bestämt att vi slår oss för lite på bröstet och tar alldeles för lite betalt för våra produkter. Hon tyckte allmänt att vi bönder var alldeles för flata mot alla pålagor/gratisarbete vi ställer upp på. Hon berättade även om sin egna erfarenhet när hon skulle bygga sin rid/hästanläggning utanför Lund. Ställer ni upp på sådana saker?? Antal fönster per löpmeter vägg etc.
- Ni måste PROTESTERA! Hon tyckte också att marknadsföring och produktutveckling i vår industri var för dålig. Hon berättade även att efter hennes flytt från Stockholm till landsbygden hade hennes bild av en bonde starkt förändrats. Ni är drivna duktiga entreprenörer/företagare med både mobilen och pc:n som dagliga arbetsredskap precis som vilken företagare som helst! Men ni blir inte behandlade och respekterade som sådana! Se till att ni blir det!
Pernilla var en verkligt frisk fläkt som på ett puschande/ drivande sätt fick oss alla att vilja mer.

Vi avslutade mötet vid grillen där det tredje lokala företaget. Swedish Meats bjöd på kött.

Ett mycket lyckat möte som vi här vill tacka alla medverkande för.

Vid tangentbordet
Håkan Magnusson
SKÅNES GRISPRODUCENTER