Publicerad 2005-12-05

'Ett företag måste utvecklas annars blir man omkörd och överkörd'

det säger Karl-Fredrik Klinker, grisproducent.

Genom ett samarbete mellan LRF Halland och Hallands Grisproducenter samlades ett 60-tal halländska grisuppfödare 26/10 på Björnhults golf-bana i Morup, till den första av ett antal temadagar för att finna lösningar och skapa möjlig-heter för ökad lönsamhet och tillväxt inom halländsk grisproduktion.
Erik Karlsson, Hallands Grisproducenter, rapporterar.

Dags för debatt, stående ses Karl-Fredrik Klinker.
foto Hans Carlson
Anders Richardsson, LRF Halland hälsade välkommen och dagens moderator Jörgen Jönsson från LRF-Konsult i Skåne inledde sedan med att definiera de faktorer som skapar uthållig tillväxt: Tillit, Vänskap och Samarbete.

För tillväxt behövs: 1. Modet att våga investera. 2. Kunskaper i branschen
För att inspirera till detta hade han bjudit in ett antal föreläsare från olika delar av branschen. Kraven på föreläsarna var förutom kunskaper, att de skulle kunna förmedla dessa på ett lättsamt och humoristiskt sätt och man kan konstatera att det blev en dag med många glada skratt. Återväxten på stand-up komiker är god.

Kalle Klinker
Karl-Fredrik Klinker, välkänd grisproducent från Laholm inledde under rubriken:
Vad driver en redan etablerad grisföretagare att försöka utöka verksamheten?

Kalle anser att ett företag måste utvecklas hela tiden annars blir man omkörd och överkörd. Han har idag en integrerad besättning på 138 suggor men har en ansökan inne om att utöka till 715 suggor. På grund av gårdens försäljning kommer denna ansökan troligen att flyttas till en annan plats där det blir billigare och bättre att bygga.

Vid en utökning är det viktigt att förbereda grannarna med ett personligt besök innan de får läsa om utökningen i lokaltidningen. För att öka lönsamheten skall inga kontrakt på grisar skrivas när det är brist på marknaden, utan producenten måste ta betalt för produkterna vid en bristsituation. En smågrisproducent bör också ha ett samarbetsavtal med en slaktsvinsproducent.

Jan Börjesson
Vilka samarbeten gynnar gristillväxten? Detta var temat för näste inspiratör Jan Börjesson från Fjärås. Jan bedriver slaktsvinproduktion och växtodling tillsammans med sin svåger Lennart Albertsson. Genom ett samarbetsavtal med två olika smågrisproducenter fylls varje avdelning i stallet med smågrisar från ett ställe. Grisarna storlekssorteras vid insättningen och de allra minsta grisarna får i princip fri tillgång på foder fram till utslaktningen. Vid tömningen av stallet åker alla grisar med, även underviktiga. Detta system med allt in och allt ut har gjort att sjukdomar hos grisarna minskat och tillväxten ligger på 950 gram/dag.

Göran Abrahamsson
Hur ska tillväxten finansieras? Svar på det gav Göran Abrahamsson från Landshypotek när han gav bankernas syn på tillväxtmöjligheter för grisproduktionen. En stor investering kräver kontakt med mer än en bank och det är viktigt att kontakterna tas i ett tidigt skede av projektet. Framtidens lantbrukare måste klara den nya rollen från bonde, leverantör till affärsmässig företagare. Bonden idag är en kapitalintensiv företagare som måste ha en bra produktion, klara kapitalförsörjningen, göra affärer och vara en bra arbetsledare. En anpassning måste göras till en ofrånkomlig utveckling. Ett nätverk behövs som stöd både i bygg - och produktionsprocessen. En viktig fråga är var på fastigheten man skall bygga eller om man skall sälja fastigheten och bygga nytt på rätt ställe?

Slutligen konstaterade han att jordbrukarna och skogsägarna är de säkraste kunderna för bankerna i Sverige och att allt fler banker visar ett stort intresse för lantbrukssektorn. Detta tillsammans med en stabil låg ränta måste tolkas som att finansieringen vid en utökning kan lösas på ett smidigt sätt.

Erling Johansson
Efter en god lunch med svenskt griskött på tallrikarna gav Erling Johansson, Swedish Meats, slaktens syn på framtidens grisproduktion. Han tryckte på vikten av att även 'små' besättningar utökar. En ökning från till exempel 100 till 150 suggor kräver ofta en liten investering. Även mindre besättningar är viktiga för slakterierna. Hotbilder mot svensk grisproduktion finns ständigt, just nu produceras griskött till låga priser i Brasilien. Marknaden förändras snabbt med centralstyrda affärskedjor med egen distribution, egna varumärken och konsumentpackat kött. De grundläggande förutsättningarna för en konkurrenskraftig grisproduktion är goda produktionsresultat, bra personal, låga byggkostnader och att utnyttja egen spannmål.

Sten Andersson
Detta blev en naturlig övergång till nästa ämne, Spannmålens betydelse och påverkan på den svenska gristillväxten, som behandlades av Sten Andersson från Svenska Foder. Han menade att det fanns goda möjligheter att skapa lönsamhet och tillväxt inom grisproduktionen. Spannmålen skall lagras hemma på gården och förädlas genom grisarna tillsammans med premixer och soja. Har man överskott på spannmål är det viktigt att vara säljare och inte leverantör av spannmålen. Att elda med havre för uppvärmning är en god affär, energivärdet är cirka 1,50 kronor medan fodervärdet är 90 öre. Det gäller också att odla rätt sorts spannmål som djuren kan utnyttja.

Sammanfattning
Efter en kortare paneldebatt avtackade Ingela Jonsson från Hallands Grisproducenter dagens föredragshållare. Hon sammanfattade dagen på ett bra sätt genom ett citera en mening från varje föredragshållare:
* Inga kontrakt skall skrivas med slakten vid en bristsituation.
* Hela grupper av smågrisar skall sättas in.
* Anpassning måste ske till en ofrånkomlig utveckling.
* Även små producenter är viktiga.
* Förädla spannmålen hemma.

Anders Richardsson avslutade sedan genom att tacka alla närvarande för ett mycket trevligt och givande möte och han bjöd samtidigt in till nästa möte som blir en företagardag på Plönninge den 30 november.

Vid pennan
Erik Karlsson
Hallands Grisproducenter