Publicerad 2005-12-05

Ordförandekonferens 22-23 december 2005

Vid Sveriges Grisproducenters ordförandekonferens i Mullsjö, november 2005, berättade Margareta Åberg Anders-son om projektet Lönsamt Grisföretagande där hela branschen sluter upp kring grisproduktionen. LRF och Sveriges Grisproducenter och alla viktiga branschföretag jobbar intensivt tillsammans för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av grisproduktionen. LRFs vision år 2010 är att de gröna näringarna ha intagit en tätplats för lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft och för att nå dit behöver mycket ske. Inte minst inom grisproduktionen.

Kris
Margareta menade att grisproduktionen är i en jättekris.
- För tio år sedan slaktade vi 4 miljoner grisar, idag slaktar vi 1 miljon färre grisar, sa Margareta som visade den aktuella och deprimerande förprövningsstatistiken.
- Vi ska bygga 10 000 suggplatser för att hålla produktionsnivån. 2004 byggdes 1 800 platser och 80 procent av alla grisar kommer från stallar äldre än 8 år. Detta är en mycket oroväckande utveckling.

Varför har det blivit så här?
Avräkningspriset är ett skäl, menade Margareta. Sverige har legat i nedre delen vid jämförelse med andra länder.

Margareta framhöll också att L 100:an bromsar och här kräver hela branschen snabba förändringar. Margareta framhöll dock att det finns positiva faktorer som talar för svensk grisproduktion och som gör att det är möjligt att få utvecklingen att gå åt rätt håll. Framstegstakten är god när det gäller produktionsresultaten, Lönsamt Gris-företagande (ovan), den stora branschträffen 17 november 2004 med uppföljande regionala aktiviteter (se sidan 34-35). Myndighetsuppvaktningarna har också varit intensiva.
- Vi behöver en vitamininjektion. Något som stimulerar oss. Det skulle skapa vinnare. Vad skulle det vara? Margareta svarade själv och sammanfattar det i 'positivt investeringsklimat'.

Höga mål
Målsättningen för Lönsamt Grisföretagande är:
Svenska grisföretagare ska ha den bästa konkurrenskraften i EU. Därigenom skapas förutsättningar för att öka produktionen.
Knappast blygsamt och i dagsläget mer att betrakta som en vision. Och talesättet säger ju att 'den som siktar mot stjärnorna når trädtopparna'...

Läs mer från ordförandekonferensen på länkarna nedan.