Publicerad 2005-12-05

Dags för Bondeföretagaren med knorr

Lönsamt Grisföretagande är projektet för ökad lönsamhet. Med ökad lönsamhet kommer också tillväxten. På gårdsnivå och för svensk grisnä-ring som helhet.
Vid ordförandekonferensen för Sveriges Grisproducenter den 22-23 november 2005, med representanter för de lokala föreningarna, diskuterades dagsläge och framtidsmöjligheter för grisnäringen.
Är månne tiden kommen för Bondeföretagaren med knorr?

Sänkta kostnader och ökade intäkter (höjda avräkningspriser; slakteriernas ansvar) ger bättre lönsamhet. Gärna kryddat med ökad volym. Men mycket kring kostnader och effektivitet kan åstadkommas på gårdsnivå och i samarbete mellan grisproducenter och mellan producenter och övriga aktörer i produktionskedjan.
Vid konferensen i Mullsjö den 22-23 november redovisades vad som lokalt görs inom ramen för Lönsamt Grisföretagande. Vi redogör här kort för det.

Redovisning lokalföreningar

Skånes Grisproducenter
Håkan Magnusson och Per-Erik Wickberg sa inledningsvis att de känner sig luttrade när det gäller 'projekt' som ska förbättra lönsamheten. Men samtidigt kunde konstateras att Skånes Grisproducenter har genomfört flera bra aktiviteter, se Skånerutan i nummer 9.
Nu går man vidare genom att bilda ett branschråd med foderföretag, slakterier och Skånes Grisproucenter, vilket fungerar som styrgrupp. Paw Mathiesen leder arbetet. En enkät visade att ett trettiotal företagare vill utöka alternativt nystarta med grisproduktion, och dessa har därefter erbjudits specialprogram med mindre möten med konkret innehåll om tillståndsgivning, byggnad/byggnation, personal och management. Ett stormöte med årsmöte är utsatt till den 16 februari 2006.

Hallands Grisproducenter
Föreningen var årsstämmoarrangör 2005, men Hans Carlsson kunde berätta att man därefter körde igång projekt liknande de i Skåne med samma projektledare. Fint möte i oktober (se denna tidning s. 26-27. LRF Halland har en företagardag på Plönninge också i höst. Men hallandsföreningen planerar för fortsatta aktiviteter. Startas också erfagrupper.

Norra Kalmar läns Grisproducenter
Ingemar Persson berättade att man har haft aktiviteter i samarbete med Östergötland och Sörmland, fina inspirationsmöten. Brist på pengar har satt stopp för fortsatta aktiviteter inom projektet. Istället tar man vara på det nätverksarbete som brukar pågå. Östergötland är dessutom arrangör av 2006 års stämma för Sveriges Grisproducenter.

Gotlands Grisproducenter
Bengt Siggelin berättade om ett möte på båten, sedan en styrgrupp med lantbruket på Gotland som också har satt till pengar. Målet är 'Fler grisar på Gotland'.
Intervjuundersökning genom ett examensarbete, kommer att redovisas och man har haft möten med bland annat grupparbeten mm. Ett lyckat möte hölls den 25 november och en studieresa är planerad till december 2006.

Skaraborgs Grisproducenter
Föreningen berättar löpande om sin verksamhet i denna tidning (se sidorna 20-23 i denna tidning). Peter Eriksson berättade att man började redan i oktober 2004 med ett stormöte med diskussion om hur lantbruket i Skaraborg skulle kunna utvecklas. En projektgrupp bildades, lantbruket har slutit upp.
Man har kört fyra grupper: smågrisgrupp 25+, slaktgris 25-, Skaraborgs Hybrid samt Skaraborgsgrisen. Bra respons bland grisproducenterna, ett femtiotal företag har engagerat sig. Nu vill Skaraborgs Grisproducenter fortsätta genom att engagera fler företagare.
- De som kommer är unga och engagerade. Det är drag på mötena. För dörren just nu står julskinkeprövning, vilket också kördes förra året, sa Peter.

Västra Sveriges Grisproducenter
Karin Hilmér berättade att det nu är dags för aktiviteter för 'Bondeföretagaren med knorr' och om vikten av att vi som människor, företagare och grisproducenter analyserar inte bara vårt företag utan också oss själva. Man måste känna efter själv, ta reda på var man står, menade Karin.

Örebro läns Grisproducenter
Håkan Wahlstedt berättade om Örebroarnas genomförda kursdagar och studieresor. Fortsättning med fokus på bygg, aktivitet i februari. Sörmland har hängt på detta program också.

Västmanlands och Upplands Grisproducenter (Mälardalen)
Maria Ivarsson berättade att man bjöd in alla producenter i Uppland och Västmanland för diskussion om vad man vill. Diskussioner bland annat om rådgivningen.

Södra Kalmar, Värmland, med flera berättade också om varierande upplägg där befintliga aktiviteter rullar på.

Grisproducenterna i Norrland
I norr har föreningarna inom Sveriges Grisproducenter jobbat gemensamt (Norr- och Västerbotten samt Mellannorrland). Haft ett motsvarande 'Jönköping 17 november 2004', som ett Norrlandsmöte våren 2005.

Finansiering för aktiviteter och arbete landet runt sker på olika sätt; genom den kassa som lokalföreningarna kan ha, LRF samt ibland EU-pengar och stipendier.