Publicerad 2006-02-10

Avräkningspriset

Det är alltid en rysare vad som sker med avräkningspriset efter jul. Av tradition sjunker alltid priset och marknadssituationen brukar förvärras drastiskt, inte minst för skinkan som betyder mycket för avräkningspriset. Hittills har priset gått ner 80 öre (SM's notering) vilket är mindre än normalt. Priset på de olika marknaderna inom EU åker jojo som aldrig förr. Efter jul kraftigt ner för att sedan repa sig ordentligt. Förmodligen får vi finna oss i en allt mer turbulent prissättning. Fågelinfluensan i Asien, mul- och klövsjuka i Brasilien mm påverkar prisbilden på ett oförutsägbart sätt.

Annars borde vi vara inne i en fas med vikande konjunktur. Historiskt är det 2 år mellan topp och botten i konjunkturen.1997, -01 och -05 bra priser medan -99, -03 uppvisar mycket dåliga siffror. Är vi då på väg in en lågkonjunktur igen? Produktionen väntas öka 1-2% i EU första halvåret 2006, men kanske det inte påverkar marknaden så mycket eftersom fågelbranschen och Brasilien har problem. Låt oss hoppas.

Det svenska avräkningspriset har stått sig hyfsat och kanske börjar alla rationaliseringar få full effekt på avräkningspriset. Jämförelsen med övriga EU ser inte hopplös ut längre och de förändringar som nu genomförs med prissättningen är intressant. Först ut (förutom Ginsten) med höjningen var Ugglarps 1:-/kg, sedan SLP med 1:10 och sedan Dalsjöfors med 1:20. Nu aviserar även SM om ändringar som kommer att genomföras vid årsskiftet. Övriga slakterier lär följa efter. Jämförelsen med övriga EU kommer då helt plötsligt att se mycket bättre ut trots att det till största delen endast är en omfördelning av samma pengar. Men branschen får ett lyft. Alla som utifrån tittar på näringen får nu en helt annan bild av branschen. Vi ser ut att vara konkurrenskraftiga. Jag är övertygad om att utomstående såsom banker, detaljhandlare, konsumenter, utlandet m.fl. får en helt annan bild av svensk grisproduktions konkurrenssituation.

Helt klart har de olika tilläggen till olika lantbrukare varierat mycket. Är man lyckligt lottad som producent har man kanske 5 slakteriföretag som bjuder på ens grisar medan andra mindre lyckligt lottade endast har 1 slakteriföretag som alternativ. Helt klart har det påverkat tilläggen på ett avgörande sätt och nivåskillnaderna har varit påfallande stora. Nu ser vi början på en jämnare prisbild mellan producenter. Detta bör gynna de mindre som inte tidigare fått stora tillägg. Problemet uppstår för de slakterier som kanske vill höja grundnoteringen med en krona per kilo men har många leverantörer som endast har 70-80 öre.

Vi behöver en utveckling i branschen och detta lilla trick med förändringen av grundnoteringen är positiv för branschen. Förhoppningsvis kan detta innebära bättre möjligheter för alla grisproducenter att utveckla sina företag.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter