Publicerad 2006-06-02

Äntligen nya byggregler

Revideringen av L 100:an är klar. Nu får vi äntligen regler så att det går att bygga för grisar igen. Det har varit en tålamodsprövande arbetsuppgift för näringen och vi har lagt ner oerhört mycket jobb för att få till en nödvändig förändring av L100:an. Detta måste betraktas som en stor framgång för näringen att vi nu får nya regler.

De för näringen närmast katastrofala reglerna som trädde i kraft 17 februari 2003 har i det närmaste lamslagit branschen under flera år. Alldeles för få grisproducenter har byggt sen 2003 och flertalet av dessa grisuppfödare har idkat civil olydnad, dvs inte byggt enligt det regelverk som gällt sedan 2003. Nu får vi ett nytt regelverk och det går att bygga lagligt för grisar igen. Utan regelförändring hade grisproduktionen sakta men säkert fasats ut i Sverige.

Det har visat sig att en samlad näring har kunnat påverka myndigheten. Styrkan är att vi har varit enade och framfört en gemensam ståndpunkt. Myndigheten har då lyssnat till både beprövad vetenskap och praktiska erfarenheter. Ingen kan dock föreställa sig de åtskilliga antal timmar som näringen lagt ner i form av möten, skrivelser, diskussioner, samråd, telefonsamtal, resor mm. Tänk, att det som vi i näringen anser vara självklart, skall ta så mycket tid och kraft för att få förändrat. Idag är vi i alla fall nöjda och glada att förändringarna har gått att genomföra.

Vi upplever nu en framtidstro i branschen igen. Givetvis för att konjunkturen ser hyfsad ut men det tycks också som om de förändrade byggreglerna får en stor psykologisk effekt. 2003 lämnade många branschen för att man inte såg någon framtid i den svenska grisbranschen. Nu ser vi tvärtom att många återvänder till branschen och det finns en framtidstro igen. Det ritas nya stallar och vi får nog gå tillbaka till tiden före EU-inträdet 1995 för att jämföra med dagens intresse.

Regelverket skall nu kompletteras med förarbeten och de allmänna reglerna skall dessutom ses över. Vi förutsätter att dialogen med myndigheten fortsätter och att vi även fortsättningsvis får förståelse för våra praktiska och vetenskapliga argument för en bra djurhållning, både för djuren och grisuppfödaren.

Vi har säkert producenter som är besvikna att vi inte kom ännu längre i förändringarna av regelverket. Många kräver att vi skall få producera enligt samma villkor som EU. Den linjen är inte möjlig i dagsläget. Näringen är inte enig och myndigheterna kanske hellre fasar ut näringen än går med på EU-regler. Nu gäller det att vi alla följer de nya reglerna så inte myndigheterna skärper upp regelverket för att några enstaka inte vill acceptera nya L100:an.

Nu hoppas vi att HELA Sverige ställer upp för de nya reglerna. Konsumenterna säger sig vilja ha god djuromsorg. Hoppas detaljhandeln inser detta och har förståelse för den inriktning som myndigheterna och grisuppfödarna nu har enats om. Dess-utom måste kommuner och landsting se över sina inköp av köttprodukter. Staten kan inte lagstifta om svenska djurskyddsregler som man sedan struntar i när inköpen görs.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter