Publicerad 2006-06-02

'Det är genom att arbeta tillsammans som vi når framgång'

L 100:an, Pig och Lönsamt Grisföretagande. Det är några av de arbetsområden som Margareta Åberg Andersson berättar om i denna intervju. Margareta är verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter och på så sätt jobbar hon centralt. Men hon har också många lokala kontakter och hon betonar betydelsen av samarbete inom hela näringen över hela landet.

Margareta Åberg Andersson.
Föreningen Sveriges Grisproducenter, den gamla 'svinavelsföreningen', är snart 100 år och du har själv varit aktiv i branschen i 25 år. Vilken roll uppfattar du att föreningen har i dag?
- Sveriges Grisproducenter har utvecklats till en företagarförening som är en fin plattform att jobba ifrån. För att verkligen uträtta något för de svenska grisföretagarna. Vi har goda kontakter både inom branschen och med myndigheterna och när Sveriges Grisproducenter säger något bemöts det med respekt. Vi gnäller inte utan försöker ta fram konstruktiva förslag.

Hur är föreningen organiserad? Vad görs och var utförs arbetet?
- Som de flesta vet har vi lokala grisföreningar landet runt och med dagens moderna sätt att kommunicera tycker jag att föreningen kan fungera som en helhet. Jag känner mig nära lokalföreningarna och det är viktigt. Mycket av kraften finns lokalt.

Du är verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter sedan mars 2003. Vilka frågor har du jobbat mest med?
- Jag har tillsammans med Lars lagt ner mycket arbete på att få förändringar i föreskrifterna i L100:an och där har vi äntligen hittat lösningar som fungerar för grisproducenten. Framtiden för Pig Företagande samt Lönsamt Grisföretagande har också varit viktiga uppgifter och nu ser jag framför mig att tvärvillkoren kommer att uppta mycket av min och styrelsens tid. De kan bli en svår nöt att knäcka och det finns en risk att tvärvillkoren kommer att bli en lika stor fråga som L 100:an. Detta mot bakgrund av vår erfarenhet att svenska myndigheter ibland gör andra tolkningar av EU-regler än vad som görs i andra EU-länder.
- Vi vill se tillämpningar som når reglernas syften men som också är praktiskt utformade och fungerar smidigt både för tillsynsmyndigheten och grisföretagaren.

Du nämnde Lönsamt Grisföretagande (vilken tilltalande rubricering!). Vad har skett och vad pågår? Hur påverkar arbetet med Lönsamt Grisföretagande vardagen för landets grisproducenter, tror du?
- Lönsamt Grisföretagande var ett initiativ som LRF tog för att samla näringen och få oss alla att dra åt samma håll. Vi vet att våra verkliga konkurrenter finns utanför landet och då krävs att vi arbetar tillsammans inom landet.
- Lönsamt Grisföretagande ska skapa möjligheter för grisproducenten. I början av projektet talades om tillväxt men vi har fokus på lönsamhet. Alla grisproducenter vet sedan att med lönsamhet kommer tillväxt.
- Hur detta påverkar producentens vardag? Jag är övertygad om att om man känner att människor som man är beroende av, exempelvis slakterierna, är ense om ett mål och målet är att skapa lönsamhet så ger det berättigad framtidstro. Men den stora styrkan i Lönsamt Grisföretagande är att man skapar de lokala kontakterna och samarbetsgrupperna. Med dem känner vi att styrkan växer. Och myndigheterna lyssnar på oss när vi står samlade bakom våra förslag.

Du berättade i förra numret av denna tidning (s. 24) att Pig tar ny sats. Bland annat med en ny 'motor', Annika Engqvist. Näringarna satsar 18 miljoner kronor fram till 2009. Det är mycket pengar. Hur är det tänkt och vad förväntar du dig av 'nya' Pig?
- En kanadensisk företrädare sa i en analys över framgångarna i Danmark att satsningen på forskning och utbildning inom Danske Slagterier har haft en avgörande betydelse.
- Med Pig hoppas jag att vi på ett aktivt sätt ska få ut känd kunskap till grisföretagaren och att han får hjälp med myndighetsarbetet, företagsutveckling, utbildningsfrågor etc.
- Vi måste se till att vi bibehåller den fantastiska utveckling som vi har haft i produktionen. Och Pig är ett företagarforum som håller sig till grisproducentens behov, utan att för den skull jobba med enskild rådgivning.
- Min dröm är att vi med den utveckling av Pig Företagande som nu sätts igång, sår ett frö till ett kompetenscentrum liknande det som finns i andra länder.

Hur uppfattar du att stämningen är just nu, ute bland landets grisproducenter?
- Läget är positivt. Men det är nu det gäller, många pratar men det gäller att det blir något av framtidsfunderingarna också.

Vi ställer i denna tidning följande fråga: Är det klokt att bygga? (investera för produktion av grisar i Sverige). Vad är ditt svar på denna fråga?
- Låt mig svara så här: jag träffade nyligen några representanter från andra grisproducerande länder. De sa: ni har sådana möjligheter i Sverige. Ni har skickliga grisproducenter, god avel, eget foder och ni har utrymme i landet för fler grisar. Frågan de sedan ställde var: varför satsas det inte mer?
- Enklaste svaret på det, är avräkningspriset. Men danskarna satsar trots dålig betalning, det handlar nog en del om mentalitet. En annan sak som begränsar är att det är jobbigt med myndigheterna i Sverige. Ett annat problem är finansieringen, bankerna har inte en helt positiv bild av näringen som helhet men jag upplever att med kopplingen till lönsamt grisföretagande kan den bilden ändras och mycket positivt hända.