Publicerad 2006-06-22

Tack för en fin stämma i Vadstena!

2006 års stämma för Sveriges Grisproducenter hölls i försommarfagra Vadstena med medeltidsslottet som central punkt. I den försvarsanläggning som Gustav Wasa påbörjade byggnation av år 1545, fanns både gamla och moderniserade lokaler vilka fungerade fint vid stämmans olika aktiviteter.

Per Pålsson, ordförande i Östergötlands Grisproducenter, höll i tåtarna för de lyckade stämmodagarna.
Stämman var innehållsrik och därmed mycket givande, samtidigt riktigt rolig. Det var kul att vara med. Men så befinner sig grisbranschen också i ett mycket positivt läge med god framtidstro.

Den väl arrangerade stämman gav utrymme för intressanta seminarier, mycket snack och en riktig festkväll.

Sveriges Grisproducenters årsstämma är ett fint forum för viktig dialog i den svenska grisbranschen.

Vi riktar vårt stora tack för en riktigt lyckad stämma till Östergötlands Grisproducenter med dess ordförande Per Pålsson i spetsen. Nästa år ses vi i Skåne den 19-20 juni.

Mer information från stämman, med referat från seminarier och debatter samt från årsstämmoförhandlingarna hos Sveriges Grisproducenter, finns på länkarna nedan.

Allt detta publiceras också (tillsammans med ett digert bildmaterial) i tidningen Svensk Gris med knorr nr 7 som når prenumeranterna den 3 juli.

Text och foto: Sven Secher