Publicerad 2006-06-27

Annika Bergman avtackades

Annika Bergman hade avböjt omval och ersattes av Malin Brättemark.
Annika Bergman hade avböjt omval.