Publicerad 2006-06-27

Bäst Livsvin

Sören Johansson, Persbo gård, Ransta.

Segrare klassen livsvinsproduktion. Lantras, 24,25 avvanda per sugga och år, 188 kullar.
Ställer nu om till avel och produktion av livdjur med Yorkshire.

Källa: Sveriges Grisproducenter 05. Läs mer på länk nedan.