Publicerad 2006-08-28

Grisupproret

Hallands Grisproducenter har startat upproret genom att kräva en höjning av avräkningspriset med en krona. Nu sprider sig upproret och Skåne/Blekinge höjer tonläget ytterligare mot Swedish Meats och detaljhandeln. Även Västergötland och Östergötland stödjer nu upproret. Dessa områden motsvarar hela 80% av den svenska produktionen.

Irritationen grundar sig på att grispriset är betydligt högre i andra länder. Sverige ligger sist i avräkningsnoteringsligan inom EU. Detta är inget nytt - så har det varit långa tider de senaste 5 åren. Grisproducenterna är nu enormt trötta på att ständigt hamna i strykklass. Att reaktionen kommer nu är inte så konstigt. Mitt i högkonjunkturen lyckas slakten inte skapa ett bra avräkningspris. Vi har alla förutsättningar på marknaden:

* Den svenska konsumenten föredrar det svenska grisköttet med alla dess mervärden.
* Det är brist på svenska grisar.
* Högkonjunkturen är starkare än någonsin.

Ändå lyckas man inte få upp grispriset. Tacka för att grisproducenterna nu är förbannade. Reaktionen är därmed mycket lätt att förklara. Grisproducenterna är nu beredda att skada den egna slaktindustrin genom att skicka slaktgrisar till Tyskland för att visa sitt missnöje.

Varför lyckas vi inte få upp grispriset? Slakten skyller på detaljhandeln och detaljhandeln skyller på en ineffektiv industri och under tiden får grisproducenterna stå med 'SvartePetter'. Det är marknadsledarnas (ICA och Swedish Meats) skyldighet att generera ett konkurrenskraftigt pris till producenterna. Detta har nu totalt misslyckats under flera år. Nu måste det bli ordning om vi skall fortsätta producera grisar i Sverige. Många producenter är beredda att skicka alla grisar till Tyskland tills vi får ett konkurrenskraftigt pris i Sverige. Samma sak sker i Danmark där frustrerade danska producenter skickar både smågrisar och slaktgrisar till Tyskland när priset är för dåligt.

Dagligvaruhandelns enorma fokusering på lågpris är en katastrof för svenskt lantbruk. Vi har alltid inriktad oss på att producera en vara med stora mervärden. Lågpristrenden slår hårt mot svenskt lantbruk. Uppfödning, slakt, styckning och chark tjänar inga pengar. ICA tjänar enorma pengar och bara ICA centralt tjänade 1,2 miljarder det senaste halvåret. Sedan tillkommer dessutom varje handlares vinst. Baksidan av detta 'mynt' för ICA är att få leverantörer orkar med den enorma prispressen. Svensk grisproduktion minskade 6,1% 2005 och minskningen i år ser ut att bli 5%. Vad skall ICA sälja i framtiden?

Man kan förundras över konkurrensverkets intresse när Swedish Meats köpte SLP. Det vore betydligt intressantare om man ville undersöka den oligopolliknande detaljhandeln med ICA i spetsen. Det är en katastrof att svenskt lantbruk inte har fler detaljhandelskedjor att sälja till. Marknaden fungerar inte.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter