Publicerad 2006-09-25

Import av danska smågrisar?

Bristen på smågrisar i Sverige måste snarast åtgärdas. Under det senaste året har det importerats grisar från framförallt Finland men även Norge. När det nu inte finns något smågrisöverskott att importera från Finland är det uppenbart att slaktgrisproducenter i Sverige funderar på att importera från Danmark. Detta är dock en helt annan sak, eftersom sjukdomsbilden är helt annorlunda i Danmark jämfört med övriga nordiska länder.

När smågrisarna från Finland och Norge importeras finns en dispens från provtagningsreglerna eftersom sjukdomsläget är minst lika bra i Norge och Finland som i Sverige. Nu är läget helt annorlunda när en enskild grisuppfödare vill importera smågrisar från Danmark. Hela branschen reagerar mycket kraftigt och oron är mycket stor att vi skall få in sjukdomar som vi är befriade från i Sverige. Detta gäller framförallt PRRS. Kostnaderna för ett utbrott i Sverige har beräknats av SVA till minst 400 miljoner kronor. Skall en enskild producents agerande få riskera att dessa kostnader drabbar övriga kolleger? Inte undra på att stämningen börjar närma sig kokpunkten.

Om nu smågrisarna kommer in till Sverige tar branschen för givet att Jordbruksverket agerar utifrån de regler som finns. Detta innebär dyra provtagningskostnader om inte dessa redan är gjorda i Danmark. Det skulle utan tvekan kännas som ett stort svek mot oss uppfödare, som tillsammans med branschen kämpat för att sjukdomarna skall hållas utanför Sveriges gränser, om inte Jordbruksverket agerar. Det är ju egentligen Jordbruksverket som indirekt förorsakat smågrisbristen genom fullständigt orimliga byggregler i L100:an från 2003.

Danskarna ser naturligtvis en stor möjlighet att sälja smågrisar till Sverige. Redan idag exporteras cirka 5 miljoner smågrisar till Tyskland. Det blir dock en stor skillnad med exporten till Sverige. När smågrisarna är slaktfärdiga kommer förmodligen grisarna att transporteras tillbaka till Danmark och slaktas där. För det är svårt att tro att något svenskt slakteri skulle våga slakta dessa grisar. Eller är bristen så stor i Sverige att även danska grisar är välkomna i svenska slakterier? Det går ju bra att slakta både norska och finska grisar i svenska slakterier. Om de danska grisarna kommer in i Sverige blir det mycket intressant att se hur branschen reagerar.

Framtiden blir kanske att svenska slaktgrisuppfödare importerar smågrisar från Danmark, föder upp dessa till slaktvikt och skickar tillbaka dessa för slakt i Danmark. Vinnare i detta blir naturligtvis Danske slakterier eftersom Danmark redan är #proppfullt# med grisar. En genial lösning är naturligtvis att låta svenska grisuppfödare föda upp de danska smågrisarna åt Danske slakterier.

Om sedan konsekvensen blir att den svenska grisuppfödningen blir nersmittad med sjukdomar såsom PRRS får det naturligtvis stå tillbaka för mäktiga ekonomiska intressen.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter