Publicerad -

Vad gör Sveriges grisföretagare?

Några icke rangordnade axplock kring ord, konkreta frågor och pågående arbeten som Sveriges Grisföretagare arbetar med är:
• försäkringslösningar • kastreringsfrågan • pressträffar • möten med handeln • lönsamhetsdiskussioner med slakten • journalföring • grismärkning • förprövning-smittskydd • riskbaserad tillsyn • regelförenklingar • deltagande i Jordbruksverkets marknadsråd • LBU-diskussioner • pengar till grisnäringen för utbildning av rådgivare och anställda • rundabordssamtal med LRF • deltagande i Centrala Nämnden (djurhälsovård) • Min Mat-möten • lönsamt grisföretagande • grisföretagardagar • myndighetskontakter • medarrangör i debatter • utvärdering forskningsbidrag • studentarbeten • kompetenscenter.


Du är också välkommen att kontakta ordförande Jeanette Elander
Äs 2
725 94 Västerås
tel:073-046 58 15
E-post: ordf@sverigesgrisforetagare.se