Publicerad -

VERKSAMHETSIDÉ

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning
och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft
för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
•    oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
•    ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
•    förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi med hjälp av och i samarbete med LRF Kött, Gård o Djurhälsan , Svenskt Kött. SGF har en styrelseplats i de tre ovan nämnda organisationers styrelser och driver våra frågor även genom dessa.  
Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.