Publicerad -

Kontaktuppgifter Sveriges Grisföretagare

Ordförande

Mattias Espert

070-658 12 21
espert@kvarnlyckan.net

 
 

Medlemsskapsfrågor                                                   

Tel: 010-212 01 44

Telefontid: mån-tors 8.00-17.00 fre 8.00-15.00
medlem@sverigesgrisforetagare.se

Tidningen Grisföretagaren
Redaktion:
Emma Sonesson
0736-50 49 83
emma@ja.se

Övriga frågor:
Stefan Ljungdahl 
019-16 61 34
Fax: 019-16 61 45
stefan@ja.se
c/o Jordbruksaktuellt
Boställsvägen 4
702 27 Örebro

Verksamhetsledare
Jeanette Elander
Äs 2
725 94 Västerås
tel:073-046 58 15
E-post: ordf@sverigesgrisforetagare.se

Föreningens adress:
Sveriges Grisföretagare ek. för.
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås
010 – 212 01 44

Faktureringsadress:
Sveriges Grisföretagare ek. för.
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås
010 – 212 01 44

 

 

 

 


#333333/strong