Publicerad 2009-06-16

Spännande årsstämma med Sveriges Grisföretagare

Pressmeddelande, Karlstad den 16 juni 2009                                              


I dag den 16 juni 2009 inleder Sveriges Grisföretagare sin tvådagsstämma i Karlstad.
Den senaste tidens uppmärksamhet kring de olika djurskyddslagstiftningarna mellan Sverige och Danmark samt övriga EU har visat på stora skillnader för grisarnas välfärd. Svenska grisar är frigående med tillgång till halm och med knorr på svansen. Debatten har visat på vikten av att behålla och vidareutveckla svensk grisproduktion till nytta för den svenska konsumenten.


För att svensk grisproduktion skall kunna utvecklas krävs åtgärder.
-    Vi vill se svensk djurskyddslag som norm vid offentlig upphandling och att ursprungsmärkning av färskt griskött, charkprodukter och färdigmat införs, säger Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare.
-    Dessutom så vill vi ha bättre betalt för en unik grisuppfödning, det är inte försvarbart att vi under en längre tid haft bland de lägsta marknadspriserna till bonde i Europa menar hon.

Pristagare

Sveriges Grisföretagares stämma är en årlig positiv händelse inom grisnäringen. På stämman utses Årets Grisföretagare och Årets Medarbetare. Årets pristagare är:

Årets Grisföretagare

Sabine & Ralf Tebay, Gudmundsgården, Halland.
Sabine och Ralfs arbete med hela förädlingskedjan, från uppfödning
till charkuteridisk, i den egna gårdsbutiken, är grunden till ett företag med mycket god lönsamhet. En attraktiv affärsidé, kunskap, entusiasm och mycket hårt arbete har skapat ett unikt företag med framtiden för sig. (www.gudmundsgarden.se)

Årets Medarbetare

Theresa Salwén, Agripig AB, Örebro.
Theresa har utifrån Naturvetenskapligt program och jobb på Max Hamburgerkedja etablerat sig som en av Sveriges främsta djurskötare. Theresa är en fantastisk ambassadör för sin yrkeskår genom brinnande engagemang, erkänt stor kunnighet och smittande arbetsglädje. Theresa Salwén har en stor del i företagets framgångar.


För mer information kontakta
Sveriges Grisföretagares Verksamhetsledare, Margareta Andersson 070-237 44 00
Sveriges Grisföretagares Ordförande,  Annika Bergman 070-567 18 57