Publicerad 2009-10-21

OU rör på sig

Just nu händer det mycket inom den offentliga upphandlingen (OU). Många engagerar sig. Några av tvång och för att arbetet så kräver. Andra av fri vilja eller rent av ilska.

OU upptar alltså tid och engagemang för kommuner (kommunala politiker och tjänstemän), jordbruksministern, Bert Karlsson, Konkurrensverket, Miljöstyrningsrådet och aktiva konsumenter och producenter. Det känns bra, ändå är frågan ännu inte i hamn. I “pilotkommunen” Laholm hålls ett möte på kvällen den 11 november. Per Karlsson är där. Arrangör är Offensiva Laholm och där deltager några av de ovanstående.

Sven Secher