Publicerad 2009-11-24

Sveriges Grisföretagare välkomnar utredning av vanvårdsfall

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och inom Sveriges Grisföretagare står vi bakom den. Vi är stolta över lagstiftningen och den ska givetvis följas.

Vi känner inte igen den bild av svensk grisproduktion som djurrättsaktivisterna visar upp. Men Sveriges Grisföretagare välkomnar en oberoende utredning på vetenskaplig grund av de missförhållanden som nu påvisas, säger Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

För mer information, kontakta:

Annika Bergman                   Margareta Åberg Andersson
ordförande                             verksamhetsledare
070-567 18 57                       070-237 44 00