Publicerad 2009-12-01

 djurskyddsdeklarationer införs

Sveriges Grisföretagare positiva

Sveriges Grisföretagaree har i dag ställt sig positiva till Jordbruksverkets förslag till utökad kontroll av djurskyddet i svensk grisproduktion. I praktiken innebär förslaget att man var 5:e vecka, i samband med att den delegerande veterinären är ute och går igenom djurhälsotillståndet i besättningen, även går igenom en enkel checklista över djurskyddet på gården. Det handlar alltså inte om fler besök eller dyra kontroller. Vi har då dessutom alltid ett ”färskt” kvitto på att djurskyddet är ok.
 
Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare
mobil 070 - 567 18 57
annika.bergman@swipnet.se

Nedan kan Jordbruksdepartementets pressmeddelande om djurskyddsdeklarationerna läsas i sin helhet.
.......................................................................................................................................................................................

 

Utökade djurskyddskontroller hos grisbönder

I dag (2009 11 30) har jordbruksministern tillsammans med Jordbruksverket träffat företrädare för grisnäringen för att diskutera de brister i grisproduktionen som framkommit i media. Mötet resulterade i en samsyn om att en djurskyddsdeklaration ska genomföras av veterinär var femte vecka på grisgårdar.

Det meddelar Jordbruksdepartementet i detta pressmeddelande den 30 november 2009.

- Den senaste veckans rapportering om situationen på grisgårdar har gjort mig och många andra väldigt upprörda. Jag tror att djurskyddsdeklarationen är ett viktigt steg för att säkerställa att bönderna lever upp till det goda djurskyddet som de enligt lag måste följa, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


De allra flesta grisgårdar är idag kopplade till ett hälsoprogram, som gör att de får en delegering av läkemedel till djur. Veterinärerna har idag en skyldighet enligt lag att besöka en grisgård i normalfallet minst var femte vecka för genomgång. Nu föreslås att veterinären i detta sammanhang i fortsättningen även ska bli skyldiga att göra en djurskyddsdeklaration för att garantera att grundläggande djurskyddsregler efterlevs.

Om veterinären upptäcker brister ska dessa anmälas till länsstyrelserna, som är ansvarig för djurskyddskontrollerna.

Ett införande av en djurskyddsdeklaration för veterinärer stärker djurskyddet på flera sätt. Förutom veterinärernas stöd och rådgivning till djurägarna kan djurskyddsdeklarationerna bli en viktig dokumentation för branschernas egenkontroller liksom för länsstyrelsernas prioriteringar i sitt riskbaserade kontrollarbete.

- Genom att veterinärerna som besöker gårdarna var femte vecka blir skyldiga att göra en djurskyddsdeklaration ger det djurskyddsinspektörerna på länsstyrelserna ett bra verktyg för uppföljning och oanmälda kontroller. Det frigör också tid som de kan använda till andra angelägna fall, säger Eskil Erlandsson.

Fakta djurskyddsdeklaration
Jordbruksverket planerar införa en ny bestämmelse om en veterinär djurskyddsdeklaration i sina föreskrifter om djursjukvård och djurhälsovård som kan träda i kraft så snart möjligt efter årsskiftet.

• Djurskyddsdeklarationen är en förebyggande åtgärd som ska säkra att grundläggande djurskyddsregler efterlevs

• Djurskyddsdeklarationen ska göras i samband med veterinärens regelbundna hälsogenomgång i besättningen, som normalt sker minst var femte vecka

• Djurskyddsdeklarationen föreslås likna ett besiktningsprotokoll där veterinären går igenom väsentliga kontrollpunkter utifrån djurskyddslagens bestämmelser

• Exempel på kontrollpunkter: grisarnas allmäntillstånd (hull, om grisarna är rena, om de är skadade eller sjuka osv.) djurmiljön, boxhygienen, utrymme, strö för sysselsättning och komfort

• Veterinären intygar att djurskyddet är gott.

Källa: Pressmeddelande, Jordbruksdepartementet, 2009 11 30