Publicerad 2011-04-01

SLU´s griskurs - allmän behörighet

Utvecklingen ligger i att lära sig mer om grisar och hur de fungerar i produktionen, men också i att se sammanhangen och få chans att tänka ett par steg till. Det kommer märkas i lönsamheten!!

Grisproduktion höstterminen 2011, SLU i Skara