Publicerad 2011-08-15

Marknads/SGF kommentar

Mattias Espert

 

Världsmarknadspriset på griskött ligger fortfarande på rekord nivåer, betydligt högre än EU:s. Ute i Europa hoppas man på och tror att de höga grispriset kommer att ha en positiv utvecklig på hemmamarknaden, man får anta att detta även gäller den svenska marknaden. Värdens börser har gått ner och det kommer troligen att medföra en osäker tid ett tag framöver,  med mycket spekulationer på bla fodermedel.