Publicerad 2011-10-01

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Som dom flesta säkert både har hört och märkt börjar det bli sug efter grisar i Sverige, detta kan man bara se som positivt, det börjar diskuteras och skrivas kontrakt nu. En rekommendation är att ta det lugnt och läs igenom samt förstå kontraktet innan ni skriver på ta gärna hjälp av någon som kan det. I Europa är det fortfarande stort utbud på griskött vilket håller igen prisuppgången. I USA har grisköttet ökat i samma takt som guld 2011 och ligger fortfarande på rekord nivåer. Fodermarknaden är fortfarande ostabil och det är svår att säga var foderpriserna kommer att landa.