Publicerad 2011-10-18

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Fortsatt positiva signaler på de europeiska marknaden för griskött. De senaste tre veckorna har Tyskland slaktat över en miljon grisar per vecka, det är enorma volymer även för ett land som detta. Men i den gångna veckan minskades slakten i Tyskland ner till ca 870 tusen grisar av någon anledning. Detta tillsammans med hög europeisk export talar för en stor efterfråga av europeiskt griskött, vilket bör driva priserna uppåt. Det känns som vi går en positiv framtid till mötes, men marknaden har inte riktigt lossnat, och jag väntar faktiskt med spänning på de kommande veckornas utveckling. Är det så att slakten minska i fler länder så känns det mycket bra ur ett grisföretagarperspektiv. Foderpriserna sjunker något, vilket kommer grisföretagaren till del ganska snabbt  genom minskade kostnader.