Publicerad 2011-11-20

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Jag vill börja med att tacka alla deltagare och arrangörer på grisföretagardagen, det blev en bra dag med många intressanta föreläsningar i positiv anda. Ute i världen är det fortsatt stora förhoppningar på en ökad efterfrågan på griskött. Det är då den Kinesiska marknaden som man bedömer kommer att vara den största och snabbast växande. Ett orosmoln är att den Tyska marknaden som har haft en period med lägre slakt, ner mot 850 tusen grisar men de senaste veckorna har dom ökat igen med totala slaktade volymer på över 1 miljon grisar per vecka. Detta gör att Danmarks notering ligger oförändrad och övriga Europa med mycket blygsamma höjningar. På hemma marknaden är det en del aktörer som går fram med stormsteg vilket ses som mycket positivt.