Publicerad 2011-11-26

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Det är höga stabila priser ute i Europa, de flesta länder har oförändrade priser och en del har blygsamma höjningar. Förra veckan införde Ryssland ett tillfälligt importstopp av tyska grisar men ISN har inte sett några negativa tendenser av detta. Tyskland slaktade förra veckan 1 060 427 grisar vilket är en av de högsta siffrorna i år. Efterfrågan av griskött i Kina är stor och alla marknadsundersökningar visar på att den kinesiska marknaden bara kommer att öka, ibland undrar man vad som krävs för att fylla deras marknad. Den danska smågrisnoteringen har rusat i höjden och kommer att  ligga på en hög nivå i en lång framtid, dels för slaktgris noteringen är hög och för att det har skett en vis utslaktning av suggor under året, så bristen på smågris är ett faktum. Hur prisutvecklingen i Europa kommer att utvecklas under 2012 pratas det mycket om, att det inte kommer att bli en enorm prisutveckling är det som dom flesta tror, samtidigt som en stark prisutveckling inte kan uteslutas. Jordbruksverket har presenterat slaktsiffror, från januari-september har slakten minskat 1,8% jämfört med samma period 2010. Foderpriserna är på väg ner och kommer att fortsätta gå ner 2011 och troligtvis det första kvartalet 2012.