Publicerad 2011-12-09

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Fortsatta små höjningar ute i Europa. Efterfrågan på gris är stor både i och utanför EU:s gränser. Dom stora höjningarna i dags läge står smågrisen för vilket bekräftar den otroligt tuffa situation som vi grisföretagare har gått igenom de sista året.  Tyskland har haft en kraftig ökning av sin export dom sista halvåret, under september månad exporterades 20% mer än samma period 2010. SCB kom med statistik över import under september. Nettoimporten uppgick till 5700 ton det är en ökning med 150 ton jämfört med månaden innan och med 900 ton jämfört med samma period 2010. Som sagts innan så går vi en positiv marknad tillmötes hur länge det kommer att hålla i sig får tiden utvisa, det som är mest positivt och som man inte pratar så mycket om är att foderpriserna är på väg ner och kommer troligtvis ligga på en lägre nivå än idag under en ganska lång tid. Detta är positivt och kommer grisföretagaren väldigt snabbt tilldel.