Publicerad 2011-12-09

Information från SVA om Fusarium och mögelgifter och hur det påverkar djuren, provtagning, åtgärder mm finns att läsa i bifogad fil.

Information från SVA om Fusarium och mögelgifter och dess påverkan på grisarna