Publicerad 2011-12-13

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Julslakten kan man konstatera är över vilket börjar synas på våra noteringar. Den Europeiska priserna har legat ganska stabilt de senaste veckorna, men för årstiden på en hög nivå. Ser man på den minskade produktionen i öst och syd Europa samt det höga export som Danmark bland annat har idag, skall man se den europeiska grisköttsmarknaden med tillförsikt och optimism. Vad som kan bli negativt av detta, är när avräkningspriserna går upp och foderpriserna ner så ökar givetvis produktionen. Rumänien har nu också fått tillstånd att exportera griskött till Europa detta kan ge en negativ prisbild slutet av 2012 och 2013. Jag hoppas att omställningen till lösgående suggor i Europa 2013 kommer att ge våran hemmamarknad en fördel.