Publicerad 2011-12-25

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Priserna i hela Europa går ner, Danmark och Tyskland räknar med att priset kommer att gå ner ca en krona dom närmsta veckorna. Positivt är att priserna kommer troligen snabbt få fart uppåt igen, redan i februari-mars 2012 kommer dom att ha hämtat sig efter vintern tapp. Importen av griskött till Europa var i oktober månad historiskt låg, 1400 ton nästan lika lågt som februari 2005 där det bara importerades  1000 ton.  Den totala exporten från Europa för dom 10 första månaderna 2011 ligger på ca 2,66 miljoner ton det är en ökning med 21% jämfört med samma period 2010. Tittar man tillbaka på de gångna året och jämför Tyskland och Sverige så svider det lite. I mitten av februari 2011 nådde Tyskland botten på under 10 kronor kilot där låg dom i 2 veckor efter det gick det snabbt upp med ca 3 kronor, där efter har det gått upp ytterligare 1 krona och legat kvar ganska stabilt resten av året. Sverige nådde botten strax efter  på nästan samma nivå, skillnaden är att den svenska marknaden kom inte ikapp den tyska förrän i december månad. Detta innebär att skillnaden på den svenska och tyska marknaden från februari 2011 fram till december 2011 har diffat på 1-2 kronor till tyskland fördel. Efterfrågan på griskött är fortfarande enorm och det kommer hålla priserna totalt sätt på en högre nivå än de senaste året och som sagts innan hoppas vi att det kommer hålla i sig av den enkla anledningen att vi behöver det. God Jul