Publicerad 2012-01-05

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Oförändrade priser runt om i Europa gör marknaden ganska händelsefattig. Men det är fortfarande så att marknaden ligger på en stabil hög nivå och dom flesta prognoser visar på att den tar fart redan början av 2012.

Gott Nytt år