Publicerad 2012-01-12

Det sk betongdirektivet fastställdes då Sverige hade EU-värdskapet förra gången (ej senaste).

När LRF, SvDHV och SGF inbjöds att delta i att utforma föreskrifterna i L 100  2005 så uppmärksammade vi att tolkningen av direktivet inte gynnade den svenska modellen med separat ligg- och gödselyta. Vi påvisade bla annat att de svenska slaktgrisarna som har en fast yta där den vistas huvuddelen av dygnet (jmf övriga EU`s grisar som går på helspalt) inte har några klövskador som kan relateras till spaltöppning och att med våra strökrav så kommer hygienen i boxarna försämras.

Jordbruksverket var helt överens med oss, men tyvärr så är det helt klart, att efter en direkt fråga från dåvarande Jordbruksdepartement till Kommisionen, gäller spaltöppning om 20 mm på all spalt, oavsett hela separata liggytor.


Vi har försökt på alla möjliga sätt att hitta möjligheter att slippa byta ut spalten (som enligt mina beräkningar kommer att bli närmare 100 miljoner) vi har försökt med ”ringa avvikelse eller undantag” från regeln.  Detta går dock bara att använda i den nationella lagstiftningen ej i ett direktiv enligt Jordbruksverket.


LRF och SGF har framfört problematiken vid flera tillfällen de senaste 4-5 åren till såväl nuvarande Landsbygdsminister som dennes företrädare.

Vi har också tagit upp frågan i Högnivågruppen som hade ett antal möten 2010.

Vi lyfte frågan på de tre Grislyftsmöten som LRF genomförde 2010 -2011 där myndigheter och beslutsfattare deltog.

Information om detta har delgetts på de senaste 4-5 års grisstämmor, det har beskrivits vid flera tillfällen i svensk Gris med Knorr och tagits upp vid ett antal lokala gristräffar.

Som ett bevis på att denna verksamhet i alla fall fungerat så är det nu inlagt 30 miljoner från regeringen till investeringsstöd destinerat till spaltbyte!!!


Vi ska dock inte helt ge upp ännu utan försöka få Departementet att ”våga sig på en Dansk tolkning av direktivet” (de har tolkat det så att detta endast gäller grisar som går på helspalt) alternativt att de höjer investeringsstödet rejält.

Detta är ju faktiskt också en fråga om ett resursslöseri och en miljöfråga.

 

Margareta Åberg