Publicerad 2012-03-27

Rapport från Brysselmöte 2012-03-19 med Kommissionen angående implementationen  av Council Directive 2008/120/EC :Group housing of sows.

 

Deltagare var myndighetspersoner/beslutsfattare från medlemsländerna, representanter från Animal Welfare-organisationer och representanter från COPA.

  

From 1 januari skall alla dräktiga suggor hållas i grupp from en månad efter betäckning till insättning i BB-box.

 

I EU finns idag 13 miljoner suggor som idag producerar mer än vad 15 miljoner suggor gjorde för 10 år sedan.

Eu producerar 23 miljoner ton griskött , har en självförsörjningsgrad på 110%, exporterar 12% och importerar 0,2%.

Konsumtionen per capita (inkl det som går till (”pet-food”) är 40kg.

Hälften av världens produktion slaktas i Kina, EU står för 20%, USA 10 % och Brasilien 7%.

 

Inom EU så står Tyskland för 24 % av produktionen, Spanien 15% , Frankrike 9%, Polen 8 % och Danmark 7 %.

 

De länder som ökat sin produktion de senaste 10 åren är Tyskland +30 %, Spanien 17 %, Danmark +17 %, Holland +4 %. Länder som minskat sin produktion är Polen –12 %, Frankrike och Belgien –1 % (Sverige som bekant –10 %, men det redovisades inte, vi är för små)

 

Kommissionen deklarerade att de håller fast vid att inga grisar får produceras i EU där de dräktiga suggorna ej gått i grupp/lösa  from  1 jan 2013.

Man arbetar direkt gentemot medlemsstaterna och trycker på i frågan och förbereder strategier med sanktioner för de som inte uppfyller kraven.

 

Status implementationen:

12 st medlemsstater deklarerar att de kommer att uppnå 100% av suggorna

7 st till 90%

5 st till 70-90%

3 st 28-60%

 

Flera medlemsstater menade på att det kommer att bli ett produktionstapp på ca 30 % i EU och framförde att kommissionen måste förhindra en dumpningssituation av billigt importerat från tredje land.

Kommissionen tryckte hårt på att det uppstår en negativ konkurrenssituation mellan de som implementerat och de som inte gjort det.

Man meddelade att det som finns idag i form av stöd för ombyggnation, även ska fortsättas i ngn form av ”grace time” 36 månader efter 1 januari, 2013. Detta besked väckte stor uppmärksamhet och irritation, men tydliggjordes på em att detta gällde bara om du inte har den ”gamla” produktionen kvar.

 

 Mr Tavares ordförande i COPA, framförde sina privata åsikter angående djurvälfärd där han direkt visade att djuromsorg inte är någon framgångsfaktor, se bara på England och Sverige och deras utveckling. Halm var av ondo som sprider salmonella och lösgående suggor biter ihjäl varandra.

 

Handelns representant beskrev hur de och konsumenterna ser på välfärd. Han beskrev att 60 % av konsumenterna är ”priskonsumenter”, 30 % kan betala mer i ”goda tider” och endast 10 % är villiga att betala mer. Tyvärr är det inte djuromsorgen man då betalar för ( endast 2 % gör det) utan hur köttet ser ut och smakar (9%).

 

Tre länder begärde att framföra sina åsikter.

Danmark: De har 2400 suggbesättningar och 75 % av suggorna (EJ gårdarna ) är implementerade idag. För att kontrollera att direktivet uppnås efter 1 jan 2013 kommer man att göra tvärvillkorskontroller på 5 % av gårdarna, egenkontrollsystem av lantbrukarna själva och kontroll utförd av besättningsveterinär. Med tanke på den massiva informationskampanj om direktivet som Födervarer gjort  så kommer man att polisanmäla lantbrukare som ej anpassat sin djurhållning Det  var de väldigt tydliga med.

 

Spanien: De har 9300 besättningar och 10 % av den spanska produktion är extensiv (Pata Negra) och berörs ej av detta. De tror att 10 % av de minsta besättningarna kommer att försvinna för de är bara på de största som man har råd att ha Animal Welfare, eftersom marknaden inte kommer att betala för lössläppandet av suggorna.

De lantbrukare som vill  får ett investeringsbidrag för ombyggnation  om 300 EURO/ sugga.

 

Frankrike: De anser att 10 av suggorna kommer att sluta, har idag nått en implementeringsgrad på 30 %. Ett stöd ges av staten med 60 miljoner EU för att bygga om.

De som inte bygger om kommer att få böter om 50-70 EU/sugga.

 

I diskussionen som sedan följde ledd av Andrea Gavanelli så menade man att detta måste bli en politisk debatt kring, av flera skäl. Det ena är att EU`s marknad måste skyddas mot import av till marknaden är återställd och att man är överens om sanktioner och att direktivet genomförs i sin helhet. För att det inta ska finnas dräktiga suggor eller smågrisar som producerats olagligt vid årsskiftet så ska man gå ut med en anmodan att sluta att betäcka efter augusti i år. Man ville också att kommissionen skulle göra handeln uppmärksammad på att de skulle kunna ställa krav på att grisköttet som säljs är producerat av lösgående suggor.

Direktivet kommer att diskuteras fler ggr i denna konstellation och i COPA.

Sammanfattningsvis så kunde man konstatera att man absolut inte vill att ”äggsituationen ”  återupprepade sig, för att det sätter demokratin och besluten som tas gemensamt ur spel

/Maggan