Publicerad 2012-06-02

Marknad/SGF kommentar
Mattias Espert

Små förändringar på vår egen marknad, Börsen i Frankfurt räknar med att smågrisen är på väg ner medan slaktgrisen är på väg upp, dock rätt så marginella förändringar. Ett IMPA möte som har ägt rum i veckan där 11 medlemländer i EU var representerade och jag själv fick äran och vara med, beskriver en ganska osäker och tuff framtid för många av länderna i Europa stor del av oron grundas i kraven på lösgående suggor 2013. Spanien har 159% i självförsörjningsgard och har idag ca hälften av suggorna lösgående men räknar med att klara övergången till 2013. I Danmark har det också tufft ekonomiskt med en minskad slakt mest beroende på ökad smågrisexport är i princip klara för 2013. I England har produktionen för första gången ökat sedan 2002 och dom är helt klara för 2013. Tyskland enorma positiva utveckling börjar plana ut, dom kommer att vara klara med omställningen till 2013. Österrike som är ganska likvärdigt Sverige i volym kommer också att klara kraven till 2013 och har dessutom kraven att börja omställningen med lösgående suggor även i grisningsboxen. Portugal är det landet som har störst problem med stora slakterier som går i konkurrs och inga lantbrukare som vill släppa suggorna lösa när dom inte har garantier för att dom får täckning för merkostnaderna. Frankrike har en minskad slakt, har svårt för att gå över till lösgående suggor men räknar med att klara det. Belgien ganska stabilt kommer att klara övergången till 2013, har stora problem med att handeln säger nej till kastrerade grisar och lägger därmed enorma resurser på att försöka hitta en lösning. Holland också ganska stabilt kommer att klara övergången till 2013, har stora problem med att klara myndigheternas höga krav på minskat antibiotika användning så som många av de stora länderna har. Angående hälsoläget i Europa är man bekymrad över MRSA  många länder börjar få större respekt för antibiotika, och jag har för första gången hört utländska veterinärer säga att har vi inte en smitta i våran svenska produktion skall man tänka efter både en och två gånger innan man gör något som riskerar att den kommer in. Där finns lantbrukare som har det tufft i Europa och som får ett utbrott av PRRS och detta blir då spiken i kistan för detta företaget. Jag trodde själv aldrig att jag skulle säga detta men skall det importeras djur från annat land skall det göras på ett mycket säkert och kontrollerat sätt. Jag tror att detta kommer att behövas göras framförallt om vi skall få fart på bl.a ett annat avelsmaterial.