Publicerad 2012-07-02

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Den svenska marknaden håller sig lugn och oförändrad, de höjningar som har varit i Europa de senaste veckorna har fått en vändning där både Tyskland och Holland har sänkt priset markant på grisköttet. Detta har gett en snabb och tydlig förändring även på smågrispriset som också har sänkts markant i vissa områden. Trots dessa sänkningar tror både tyskar och danskar att den långsiktiga trenden kommer att vara positiv för grisproducenterna med fortsatt stigande priser. Sojan fortsätter upp dock i lugnare tempo än den senaste månaden. Det Ryska lantbruksföretaget Miratorg som är Rysslands största inom den agrara sektorn har i dagarna annonserat om en nyetablering av en grisproduktion på 5000 suggor. Produktionen kommer att delas upp på tre tycken enheter och beräknas slakta ca 200 000 grisar per år. Det är inte det första företaget som sattsar stort på grisproduktion i Ryssland på senare tid och det visar tydligt Ryssland vilja på att bli självförsörjande på griskött. Det visar också att det är fullt möjligt att göra sådana satsningar om det bara finns en politisk vilja och styrning.