Publicerad 2012-07-04
Hej på er!
Då många av våra medlemmar inte hade möjlighet att delta på den mycket välarrangerade och välbesökta stämman i Örebro den 4 juni  (tack igen Håkan och ni andra i Örebro´s Grisproducenter) och det var inte så mycket refererat till den i senaste tidningen Grisföretagaren avseende vår verksamhet, så tänkte jag bara återge en del av vad som rapporterades från vår verksamhet.
 
 
När vi hade stämman på Borgholm 2009 (2008 års verksamhet) , så konstaterade vi att det var ett antal ödesfrågor att lösa (en del av frågorna hade vi börjat arbeta även innan dess tex betongdirektivet) och att det var väldigt trivsamt att i år få framföra att mycket av det som vi arbetet i många år med, tillsammans med övriga i näringen, nu har fallit på plats.
 
Det som kanske fått mest genomslagskraft är den politiska viljan att nu, för första gången, sedan jag började jobba inom näringen( -82) att hjälpa vår   som gått genom ett stålbad genom att bla ge ersättning för det merarbete som vi har för en god djuromsorg, hitta en tolkningslösning på betongdirektivet, så vi slapp slänga 200 miljoner i sjön, sänka slaktbesiktningskostnaderna till EU-nivå.
Vi har ju också kommit en bit på väg på marknadssidan där Svenskt Kött (där vi är delägare) lyckats diva igenom ursprungsmärkning av svenska charkvaror.
 
Ni kan läsa mer i klipp ur delar i  min PP-presentationen nedan vad som gjorts och sprid denna information gärna till era kollegor i Länsföreningarna.
 
Mycket är kvar att arbeta med, fokus är bla nu:
 
·         Att få ytterligare ersättningar för vår höga djurvälfärd i nya Cap (helst ska vi få från direktivnivå)
·        Betalt för bedövad kastrering
·        Om ny Djurskyddslag-deltagande i framtagandet av ”ny L00” (föreskrifterna)
·        Omsorgsprogram/Kontrollprogram a la Svenska Fågel, där vi ska kunna stärka konkurrenskraften (göra avvikelser från nuvarande L 100)
·        Tillsammans med näringen i LRF`s Tillväxt gris inom ramen för Livsmedelsstrategin, skapa tillväxt och lönsamhet  hos grisföretagarna så nybyggnationen stimuleras och att skapa verktyg genom Svenska PIG så produktionseffektiviteten och därmed lönsamheten ökar på gårdsnivå
 
Kom gärna med ideer och uppslag
Med detta önskar jag er alla en skön sommar
/Maggan
 

Maggans presentation på Stämman Örebro 4 juni 2012