Publicerad 2012-07-25
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Ett lugn vilar fortfarande över Europas grismarknad, inga större förändringar har rapporterats.  Kraftigt stigande priser rapporteras på spannmålen i Europa under de senaste veckorna undantag i detta prisrally är dock fodervetet. Det är väderförhållandena i USA och Ryssland som driver priserna uppåt, och det spekuleras också i att de volymer som kommer att skördas har dålig kvalitet, där av fodervetets eftersläpning.   Forskare i USA har gjort väderstudier  om PRRS spridning. Det visar sig att en varm, solig och torr dag har PRRS svårt att sprida sig i luften medan kalla, dimmiga och molniga dagar med hög fuktighet har PRRS betydligt lättare för att förflytta sig. Detta kan ha stor betydelse för hur man hanterar djurtransporter och annat i vissa områden.