Publicerad 2013-01-02
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Stora prishöjningar på en del håll, medan andra håller prisbilden vågrätt. Det är ganska händelsefattigt i grissverige så här års, fodret ligger stabilt på en fortsatt hög nivå många signaler tyder dock på att foderpriset kommer att sjunka en bit in i det nya året. Idag är det marknaden för smågrisen som är stabil medan slaktgrisen har större problem med lönsamheten. Prisbilden under 2013 ser dock bra ut, och det finns stora möjligheter för både smågris och slaktgrisproducenten att tjäna bra med pengar andra halvåret 2013 samt 2014-2015. Tittar man tillbaka 2010-2012 med den minskade produktion som det ändå har varit på världsmarknaden tillsammans med ett sjunkande foderpris hösten 2013 så vill jag säga att 2013 troligen kommer att vara vändningen för grisproduktionen och de näskommande åren kommer att bjuda på positiva resultat i våra bokslut.