Publicerad 2013-06-12

Målet är en ännu bättre djuromsorg för grisar med fokus på smågrisarnas överlevnad, suggans
hållbarhet och en fortsatt låg användning av antibiotika. Utöver en noggrann
kontroll av djurskyddslagstiftningen öppnar programmet för en individuell
anpassning på den enskilda gården för att förbättra svagheter i dagens
djuromsorg och för att uppnå en ökad djurvälfärd. Programmet har utvecklats
av Svenska Pig och Sveriges Grisföretagare samt veterinärer på Svenska
Djurhälsovården och Lundens Djurhälsovård. Arbetet har skett i samråd med
Jordbruksverket och LRF. Initiativtagare och huvudman för
djuromsorgsprogrammet är Sveriges Grisföretagare.

Förslag till djuromsorgsprogram för svensk grisuppfödning