Publicerad 2015-01-29

Handlingsplan gris

I länken kan du läsa hela den handlingsplan som blev resultatet av samarbetet mellan politiken, myndigheterna och näringen våren 2014. Nu pågår arbete med att sätta planen i verket.

Handlingsplan Gris (514 kb, .pdf)