Publicerad 2015-05-21
Kommentar från Svenkt Kötts ordförande till artikel i Land Lantbruk om en bredare ursprungsmärkning!

Idag pågår det diskussioner om breddad ursprungsmärkning och i en artikel i Land Lantbruk framgår det att Arla i nuläget ställer sig utanför men Svenskt Kött kommer att lägga in sitt märke i det nya märket.
Svenskt Kött är fortfarande generellt positiva till breddad ursprungsmärkning men att säga att vi redan beslutat att vi kommer att ingå är att föregå pågående process.
 
Torbjörn Lithell
Ordförande Svenskt Kött