Publicerad 2016-03-08
Text från gård och djurhälsan.se

Jenny Larsson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU i Uppsala, försvarade fredagen 4:e mars sin avhandling om diarré på spädgris. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Jenny har varit ute i svenska grisbesättningar och gjort omfattande studier av många olika tänkbara bakomliggande orsaker till spädgrisdiarré. Hon har även genom enkäter skaffat sig en helhetsbild av hur svenska grisföretagare uppfattar problematiken.

Resultaten av studierna visar att spädgrisdiarré inte enbart behöver orsakas av tidigare kända smittämnen. I sitt forskningsprojekt har Jenny hittat ett samband mellan diarré och bakterien Enterococcus hirae på tunntarmens slemhinna. Fyndet är intressant och vidare studier behövs för att utreda betydelsen av denna bakterie.

Hela avhandlingen nedan, med en populärvetenskaplig sammanfattning på Svenska på sidan 67.
Jennys avhandling