Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2009-09-25 Vilka krav kan offentliga upphandlare ställa?
På Miljöstyrningsrådets (MSR) hemsida finns information om vilka krav som offentliga upphandlare kan ställa kring till exempel miljö, närproducerat och svensk djurskyddslagstiftning. Nedanstående frågeställning är hämtad från denna hemsida (länk till MSR nedan).
2009-09-18 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) nya influensan 2009
Hur ska du som grisföretagare agera med tanke på influensan. Vilka risker finns för dig och dina grisar. Ta del av LRF och Sveriges Grisföretagares uppdaterade information.
2009-09-16 Påverka din kommun
Genom att lämna in ett medborgarförslag till din kommun, kan du påverka den offentliga upphandlingen på din hemort. Här visas ett exempel på hur detta kan gå till.
2009-08-28 Svensk djurskyddslag vid livsmedelsupphandling i Laholm
Livsmedel i offentlig upphandling i Laholms kommun ska vara procerad enligt svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det beslutade kommunens servicenämnd den 26 augusti 2009.
2009-08-27 Fosforsvar från Jordbruksverket
I samband med Jordbruksverkets utredning om stallgödselspridning skickade Sveriges Grisföretagare en skrivelse till Jordbruksverket. Myndigheten har i juli 2009 besvarat skrivelsen. Jordbruksverket skriver bland annat följande i sitt svar: "... I jordar med högt P-AL tal är en minskning av jordens fosforinnehåll önskvärt men sannolikt är det mer effektivt att anpassa spridningstekniken och tidpunkten samt ...
2009-08-27 Det ÄR skillnad på att vara gris i Sverige eller på annat håll
I Svensk Gris med knorr presenteras en tabell över djurskyddet i Sverige, Danmark, EU och för den så kallade Englandsgrisen vilken produceras i Danmark.
2009-08-16 Löderups Gris visar nya stallbyggen
Löderups Gris visar nya stallbyggen visar sin pågående nybyggnation av svinstallar för 336 suggor integrerad produktion med serostatus på Södergård i Löderup måndagen den 24 augusti 2009.
2009-07-24 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) (f.d. svininfluensa)
Som grisproducent kan du komma att få frågor om influensa A(H1N1), dels på grund av det envisa namnet (”svininfluensa”), dels för att grisar kan smittas. Här följer information som "Frågor och Svar". Bland annat om hur du ska skydda dig själv och dina grisar. (23 juli/3 aug 2009)
2009-07-22 TV om Laholms upphandling av mat
Nyhetsprogrammet Aktuellt i TV 2 uppmärksammade den 19 juli 2009 upphandlingen av mat i Laholms kommun. I inslaget berättade grisföretagaren Per Karlsson om det orimliga i att stat, kommun och landsting köper in mat som inte är producerad enligt svensk djurskyddslag. Laholms kommun tycks ha förstått problematiken.
2009-07-06 Smärtlindring ett första steg
Sveriges Grisföretagare har under senaste året tillsammans med LRF och Svenska Djurhälsovården noggrant utrett kastrationsfrågan. Vi ser smärtlindring som ett första steg mot en lösning av problematiken och Svenska Djurhälsovården kommer att tillsammans med SLU att genomföra försök på metoden. Sveriges Grisföretagare ser dock positivt på Veterinär Erik Lindahls initiativ med smärtlindring. Vi vill producera grisar på minst samma djuromsorgsnivå som våra konkurrenter.
2009-06-26 Gudmundsgården – Årets Grisföretagare 2009
Årets Grisföretagare 2009 är Ralf och Sabine Tebaay på halländska Gudmundsgården. Med en årlig slakt av 1 300 grisar och i butiken 60 egna ekologiska produkter inom kött och chark vinner de ständigt fler konsumenters förtroende. Försäljning sker i gårdsbutiken på Gudmundsgården, i en butik i Halmstad och på torget i Varberg.
2009-06-26 Årets Medarbetare Theresa Salwén
Theresa Salwén tilldelades priset Årets Medarbetare 2009 vid stämman för Sveriges Grisföretagare i Karlstad. Bakom priset står Sveriges Grisföretagare och tidningen Svensk Gris med knorr.
2009-06-16 Spännande årsstämma med Sveriges Grisföretagare
I dag den 16 juni 2009 inleder Sveriges Grisföretagare sin tvådagsstämma i Karlstad. Den senaste tidens uppmärksamhet kring de olika djurskyddslagstiftningarna mellan Sverige och Danmark samt övriga EU har visat på stora skillnader för grisarnas välfärd. Svenska grisar är frigående med tillgång till halm och med knorr på svansen. Debatten har visat på vikten av att behålla och vidareutveckla svensk grisproduktion till nytta för den svenska konsumenten.
2009-05-27 Grillarens dilemma – i Magasinet Filter
Vad väljer du när du står i mataffären och vad finns bakom produkten? Ett sätt att få veta mer är att läsa senaste numret av Magasinet Filter.
2009-05-27 Engagerade grisbönder och djurskyddslagen ger svenska grisar en unik miljö
Svenska grisar har tillgång till större utrymmen, mer halm och bättre möjligheter till naturligt beteende än grisar i andra länder. Detta är konkreta faktorer som visar att det finns väsentliga skillnader mellan hur grisar har det i Sverige och till exempel Danmark. – Vi är stolta över att vi har kommit så långt med djuromsorgen och djurhälsan hos våra grisar ute på gårdarna, Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare.
2009-05-26 Dansk grisuppfödning kraftigt kritiserad
Danska grisar blir slagna i samband med att de transporteras till slakt. Suggorna står i boxar så trånga att de endast kan stå rakt upp eller lägga sig ner. Var femte sugga har bogsår som ofta blir till varbölder. Svansarna kuperas och det saknas halm. Dessa för folk i grisnäringen kända fakta om dansk grisproduktion presenterades nyligen – äntligen – även för den breda svenska allmänheten i ett rejält reportage i radions Nyhetsmorgon i P1 följt av studiosamtal.
2009-05-15 Förvirrande siffror
I förra veckan presenterade LRF Konsult sin kvartalsrapport om tillståndet i lantbruket. Grisnäringen lyftes fram som det positiva exemplet vilket känns bra men ändå klart upphaussat. Rapporten såväl som ATL:s rapportering behöver kommenteras. Det skriver Annika Bergman i detta inlägg.
2009-04-29 Hela stämmoprogrammet, anmälan och allt du bör veta!
Stämman för Sveriges Grisföretagare hålls den 16-17 juni 2009 i Karlstad. Arrangör är Värmlands Grisföretagare. Här presenteras program med seminarier, stämma och Speakers Corner. Dessutom anmälan, boende samt en lista på utställare och sponsorer.
2009-04-01 Dags att nominera till priset som Årets Medarbetare
Priset Årets Medarbetare inom svensk grisproduktion delas ut vid årsstämman för Sveriges Grisföretagare. Stämman hålls i år den 17 juni 2009 i Karlstad. 2008 års pristagare som Årets Medarbetare var Iris Alexandersson, Holmsbergs gård.
2009-03-31 Dags rikta blickarna mot stämman i Karlstad
Förberedelserna är i full gång ... Med temat “Mat och miljö i ett globalt perspektiv” pågår ett intensivt arbete inför årets stämma med Sveriges Grisföretagare. Datum är 16-18 juni och platsen är Universitetet i Karlstad. Arrangör är Värmlands Grisproducenter.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nästa sida »