Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2004-08-30 Svensk Köttinformation satsar vidare
'Mycket griskött på kocktävlingarna'

I höst kommer vi att möta tant Knorr. Men också mycket annat i Svensk Köttinformations PR arbete för det svenska grisköttet.
VD Ella Nilsson med personal satsar också hårt inför 2005, stärkta av Sveriges Grisproducenters beslut om fortsatt tilldelning av 'extrakronan'.
2004-08-30 Styrelsemöte 17 augusti 2004 Stockholm
Kort information om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte den 17 augusti.
2004-08-20 Vem har pengarna?
Lönsamheten har de två senaste åren varit bedrövlig för de flesta grisproducenter och merparten av våra företag är nu dränerade på pengar. Det finns ett ordspråk som säger att 'när krubban är tom bits hästen' och det är just det stadium vi nått.
Det är rentav så illa nu att det är risk för att någon pedagogisk tjänsteman på LRF kommer på att vi ska spela ett 'grisa-spel' tillsammans med slakten för att på så sätt förstå vad som behöver göras. Saligt i åminnelse är det gamla Bondespelet som skulle lära oss att bli företagare...
2004-06-23 Nya styrelsen
Stämman sa ja till valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Följande personer ingår i styrelsen för Sveriges Grisproducenter:
2004-06-23 Skrivelser
Det hade inte kommit några motioner till stämman före utsatt tid, däremot följande skrivelser.
2004-06-19 Rapport från 2004 års stämma i Visby
Här kan du läsa om vad som hände på Sveriges Grisproducenters årsstämma på ett junifagert Gotland.
2004-05-28 Svar på remiss Dnr 23 2606/03
Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket mm

Till: Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

Sveriges Grisproducenter har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss. Vi önskar framföra följande synpunkter:
2004-05-27 Läckert och tryggt ska sälja svensk mat
Inom kort drar LRF och livsmedelsbranschen igång en flerårig kampanj för att lyfta mervärdena i svensk mat.
2004-05-16 Nya remisser
Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter:
2004-05-03 Styrelsemöte 3 maj 2004 Jönköping
Mötet inleddes med en allmän diskussion om prisnedgången.
2004-04-13 Gemensam kommunikationsplan för Svenska mervärden
Sveriges Grisproducenter har blivit inbjudna att delta i en satsning som görs gemensamt inom hela näringen för öka kunskapen hos våra konsumenter om de mervärden som den svenska livsmedelsproduktionen står för (tidigare avviserats i ledare i tidningen Svensk Gris med knorr).
2004-04-07 Skapa tilltro och framtid för svensk grisproduktion
Som tidigare avviserats i ledaren i tidningen Svensk Gris med knorr så har både ordförande Lars Hultström och jag skrivit om de gemensamma tag som tas för att förbättra och öka möjligheterna för den svenska grisproduktionen.
2004-03-31 Aktuellt just nu
Ordförande Lars Hultström har träffat Djurskyddsmyndigheten och bland annat diskuterat ändringar i tillämpningsföreskrifterna.
2004-03-29 Styrelsemöte 4 mars 2004 i Jönköping
Styrelsen för Sveriges Grisproducenter hade styrelsemöte i början av mars 2004 och här följer en rapport från mötet.
2004-03-06 Sveriges Grisproducenter
Sveriges Grisproducenter är branschorganisationen för landets grisproducenter. Till föreningens viktigaste mål och verksamhet hör:
2004-03-06 Många aktiviteter och konkreta frågor
Sveriges Grisproducenter deltar årligen i en lång rad aktiviteter landet runt och arbetar med många för grisproduktionen viktiga konkreta frågor.
2004-03-03 Styrelsemöte i Jönköping och i Stockholm
Styrelsen för Sveriges Grisproducenter höll ett kort styrelsemöte den 3 december före Ordförandekonferensen sedan hölls veckan därpå ännu ett kort styrelsemöte den 8 december före Stiftelsen Svinforsknings årliga möte.
Dessa korta möten var ett sätt att utnyttja tiden vid andra redan planerade möten. Läs mer om Ordförandekonferensen på annan plats i tidningen.
2004-01-01 Ordförandekonferens i Jönköping
MOBILISERING
Läget är allvarligt inom näringen. Samtidigt finns det möjligheter. Som måste tas tillvara. Vid årets ordförandekonferens diskuterades hur föreningen ska lyckas 'Sätta in sina krafter på rätt saker'.
2003-11-01 Ny verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter
Margareta Åberg-Andersson är sedan oktober månad ny verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter.
2003-10-01 Styrelsemöte 18 september 2003 i Stockholm
Styrelsen höll ett kort sammanträde före vårt arrangemang för handeln och kött & charkföretagen den 18 september. Mer om denna träff kan du läsa om på sidorna 6-7 (länk nedan)
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nästa sida »